Walka z bezrobociem

Bezrobocie jest powszechnie znanym zjawiskiem ekonomicznym, gdy stopa bezrobocia jest duża, oznacza to, że w kraju jest dużo osób niepracujących, którzy potrzebują pomocy od państwa. W Polsce stopa bezrobocia wynosi około 8% i cały czas spada. Może to być spowodowane tym, że duża część osób starszych zaczyna przechodzić na emerytury, a na ich miejsca pracodawcy będą poszukiwać nowych osób, a jak wiadomo, ich liczba jest mniejsza. Kraje starają się jak tylko mogą, by liczba osób bezrobotnych była jak najniższa, oczywiście nigdy nie zminimalizuje się bezrobocia do zera, ponieważ są osoby, które po prostu nie chcą pracować, w Niemczech stopa bezrobocia wynosi zaledwie 5%, jest to bardzo korzystna sytuacja. Istnieją sposoby, by nie doprowadzać do powiększania się stopy bezrobocia. Przede wszystkim poszukujący pracy powinien mieć ułatwiony dostęp do informacji o lokalnych miejscach pracy, informacja powinna być napisana w sposób łatwy i rzetelny. Formy walki z bezrobociem można podzielić na aktywne i pasywne. Do pasywnych zaliczamy na przykład zasiłki dla bezrobotnych, nie likwidują one bezrobocia, ale mają charakter pomocy społecznej i umożliwiają bezrobotnym życie, chociażby na bardzo niskim poziomie, dzięki temu są oni w stanie szukać pracy. Dodatkowo są to również zasiłki przedemerytalne i inne świadczenia. Do pasywnych form walki z bezrobociem zaliczamy na przykład ulgi podatkowe dla pracodawców, przekwalifikowania zawodowe, tworzenie miejsc pracy w sektorze publicznym, na przykład budowa autostrad, redukcja czasy pracy, pomoc psychologiczna, która jest bardzo potrzebna –długotrwałe bezrobocie niesie za sobą niekorzystne dla psychiki skutki, zmiana systemu kształcenia na bardziej efektywny. Czasami jednak zdarza się tak, że osoby bezrobotne nie chcą pracować i nie przekona ich do tego jakakolwiek pomoc, jaką daje państwo. Niejednokrotnie zdarzało się tak, że osoby niepracujące miały możliwość pracy, ale odmówiły z niewiadomych przyczyn, takich sytuacji niestety nigdy nie da się uniknąć.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *